.به وب سايت شرکت سرنگ شفا خوش آمديد

صفحه اصلی
درباره ما
ارتباط با ما
خط مشی مدير عامل
تصاوير

 

 

 

خط مشی کيفيت شرکت سرنگ شفا، نگهداری اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت، جلب رصایت مشتریان تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی و افزایش فروش محصولات در بازار میباشد.

برای دستیابی به خط مشی فوق، اهداف ذیل در برامه کار شرکت قرار گرفته است:

1.     جلب رضایت مشتری: مشتریان کانون توجه و ضامن بقاء و پیشرفت ما هستند از این رو ایفاء تعهدات ما از طریق شناسایی ، درک صحیح انتظارات و نیازهای حال و آینده آنان و برآورده ساختن این نیاز ها و انتظارات میسر است.

2.     تاکید بر تحقیق و توسعه و به بروز رسانی اطلاعات: جهت دستیابی به راه کارهای جدید ، تولید معقول و اقتصادی و بکار گیری دانش نوین ، اهتمام به امر تحقیق و توسعه همراه با اخرین دستاوردهای علمی و عملی دنیا در سرلوحه امور شرکت قرار دارد.

3.     آموزش موثر پرسنل شرکت بمنظور ارتقاء سطح کیفیت محصولات: ما اعتقاد داریم در سایه آموزشهای منظم و موثر ، ضمن کاسته شدن ضایعات، با توجه به گسترده شدن دید پرسنل، کیفیت محصولات تولیدی نیز افزایش خواهد یافت.

4.     برقراری شرایط محیطی ایمن برای پرسنلف مواد ومحصول به منظئر ایجاد خاطری آسوده برای مصرف کننده

5.     افزایش بهره وری از طریق افزایش تولید ، کاهش بازکاری و بالا بردن راندمان تولید محصولات خود، ضمن کاهش ضایعات مواد و محصول در حین فراوری، زمینه ایجاد اشتغال وفعالیت برای کلیه پرسنل را فراهم خواهد آورد.

6.     به منظور برآورده نمودن این خط مشی، شرکت سرنگ شفا سیستم مدیریت کیفیت ISO 13485:2003 را در سازمان پیاده نموده است.

 

 
 
 

POWERED BY MRM®